نحوه ثبت نام مدارس شاهد 98 - ۱/۳/۱۳۹۸
دفترچه ثبت نام مدارس شاهد دبيرستان 98 - ۱/۳/۱۳۹۸
نحوه امتيازبندي مدارس شاهد - ۳۱/۲/۱۳۹۸
ثبت نام مدارس شاهد 98 - ۳۱/۲/۱۳۹۸
sajaa.ir - ۳۰/۲/۱۳۹۸
شرايط ثبت نام مدارس شاهد 98 - ۲۹/۲/۱۳۹۸
ضرايب كنكور سراسري زبان 98 - ۲۶/۲/۱۳۹۸
ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون كارداني پيوسته - ۲۵/۲/۱۳۹۸
نحوه انتخاب رشته كنكور تجربي 98 - ۲۵/۲/۱۳۹۸
ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 99-98 كارشناسي ليسانس - ۲۳/۲/۱۳۹۸
شرايط ورود به مدارس شاهد تهران 98 - ۲۳/۲/۱۳۹۸
نحوه ثبت نام دبيرستان هاي دوره اول استعدادهاي درخشان 98 – 99 - ۲۰/۲/۱۳۹۸
شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 98-99 در مقاطع مختلفشرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 98-99 در مقاطع مختلف، شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 98، شرايط ثبت نام كارداني پيوسته دانشگاه آزاد 98-99، شرايط ثبت نام كارداني ناپيوسته دانشگاه آز - ۲۰/۲/۱۳۹۸
ليست مدارك لازم جهت ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 98 - ۲۰/۲/۱۳۹۸
ليست كامل رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مهر ماه 98 تهران و كل كشور - ۱۹/۲/۱۳۹۸